Ontwerpen door de bril van functioneren en leren (Voorbeelden van leerpraktijken jeugd en ouderen)

In 2016 heeft een projectgroep van het programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen in samenwerking met experts twee ‘leerpraktijken’ ontwikkeld. De bedoeling is dat deze leerpraktijken opleiders/ontwikkelaars in zorg en welzijn inspireren om leertrajecten te ontwerpen die uitgaan van de hoofdlijnen van het advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’. Voor de ontwikkeling van de leerpraktijken zijn twee doelgroepen gekozen: jeugd/geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ouderen.