Criteria voor marginale toetsing 1A

Sommige geneesmiddelen komen bij de aanvraag voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) in aanmerking voor een zogenoemde marginale toetsing. Hierbij vraagt het ministerie van VWS alleen advies aan het secretariaat van het Zorginstituut en is er geen volledige procedure met advisering vooraf door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) zoals in een normale formele GVS-procedure. Marginale toetsing vindt alleen plaats als in het beoogde GVS-cluster:

  • er al minstens drie producten zitten met afzonderlijke stofnamen; of
  • er slechts twee producten zitten, die producten structuuranalogen van elkaar zijn en het nieuwe product ook een analoog is.