Jaaroverzicht CVZ 2009

Het thema van dit jaaroverzicht is ‘Leren van buiten’. We dragen zelf kennis uit naar diverse doelgroepen, zoals zakelijke partners, experts uit de zorgwereld, andere zelfstandige bestuursorganen, patiëntenorganisaties en burgers. En wij leren ook veel van hen en hechten veel waarde aan hun adviezen, meningen en ideeën. In dit jaaroverzicht gaan we in gesprek met onze eigen experts en de experts in het zorgveld die ons vertellen over hun ervaringen met kennisuitwisseling.