Zorginstituut gaat voor duurzame zorg - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2022

Ecologische crises zijn inmiddels de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Maar de zorg draagt zelf ook bij aan klimaatverandering: de zorg is verantwoordelijk voor 7 procent van de uitstoot van CO₂. Redenen genoeg voor het Zorginstituut om zijn rol te pakken bij het verduurzamen van de zorg. Een 
‘Green Team’ binnen de organisatie helpt bij het vertalen van de duurzaamheidsambities in het dagelijkse werk.