De stelling van Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas: “Obesitas is een ziekte die we nu kunnen aanpakken” - Artikel Zorginstituut Magazine mei 2022

Om op een gezond gewicht te komen, kunnen mensen met overgewicht hun toevlucht zoeken tot gecombineerde leefstijlinterventies, gewichtsverlagende medicatie of een maagoperatie. Obesitas moet dan wél als een ziekte worden aangepakt. De Gezondheidsraad erkent obesitas als een ziekte, maar artsen vaak nog niet. Zij wachten tot de patiënt klachten krijgt en starten dan met een behandeling voor die bijkomende aandoening. Het paard achter de wagen spannen, vindt Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas.

De foto toont Liesbeth van Rossum, een vrouw met blond haar in een knot. We zien haar van de zijkant, ze draagt een witte doktersjas en lacht.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

De zorg van morgen

Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast. We moeten nú keuzes maken. Kiezen voor zorg die werkt en inzet op gezondheid en het voorkomen van zwaardere zorg. Kiezen voor passende zorg die samen met de patiënt tot stand komt en zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt gegeven. Wij willen het gesprek op gang helpen brengen over passende zorg. Dat doen we onder meer op social media via #dezorgvanmorgen. Verschillende patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en ook andere hulpverleners buiten de zorg werken hieraan mee. In een eigen video-testimonial delen zij hun ervaringen en vertellen over hun keuze voor betere zorg. 

Ook Liesbeth van Rossum geeft haar kijk op de zorg van morgen.