Datagedreven leren van digitale zorg - Artikel Zorginstituut Magazine december 2021

Bij digitale zorg denk je al gauw aan toepassingen, zoals beeldbellen met de huisarts, automatische medicijndispensers, telemonitoring en sociale robotica of VR-toepassingen in de behandeling. Maar hoe zetten wij deze toepassingen veilig en effectief in voor burger en professional? In vier projecten werkt het programma Digitale Zorg van het Zorginstituut aan condities om digitale zorg te integreren als reguliere, passende zorg. Dat gebeurt samen met zorginnovators, experts uit het zorgveld, de maatschappij en de overheid, en deels ‘datagedreven’. 

De afbeelding toont een woordweb van verschillende woorden die iets te maken hebben met digitale zorg. te lezen zijn de woorden 'online zorg', 'ehealth', 'elearning' en 'app'. Op de voorgrond van de afbeelding staat de tekst 'Zorginstituut Magazine.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland