Van meerzorg naar passende zorg - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2021

De langdurige zorg is een van de speerpunten in het beleid van het Zorginstituut. Voor mensen met een bijzondere en meervoudige zorgvraag is de reguliere bekostiging ontoereikend. Daarom zijn extra regelingen gemaakt. Dat heeft geleid tot een wirwar van regelingen, die voor de zorgkantoren tot grote onduidelijkheid leidt. Ook ontvangen cliënten daardoor niet altijd passende zorg. Met het signalement - 'Van meerzorg naar passende zorg' verkent het Zorginstituut de opties om voor iedereen passende zorg te realiseren.

Van meerzorg naar passende zorg
Beeld: ©Hans van Rhoon (ANP) / Zorginstituut Magazine