Nieuwe positionering Zorginstituut - Artikel Zorginstituut Magazine september 2020

De coronacrisis, de digitalisering van de zorg en de komst van steeds meer dure geneesmiddelen en gentherapieën; al deze ontwikkelingen zetten de zorg en ons zorgstelsel onder druk. Zij vormden voor het Zorginstituut mede de aanleiding voor een kritische analyse van de eigen positionering en taken; voldoen die nog aan de eisen van deze tijd? Voorzitter Sjaak Wijma vertelt hoe het Zorginstituut zich klaarstoomt voor de toekomst.