Zorginstituut Magazine juni 2020

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over het Zorginstituut en de zorg in Nederland.

De foto toont het voorblad van het Zorginstituut Magazine juni 2020 met Pieter Barnhoorn
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Magazine juni 2020

In de nieuwste editie van Zorginstituut Magazine geven we informatie en achtergronden over de activiteiten die voortvloeien uit ons takenpakket. En wat er om ons heen gebeurt in de zorg.
Begin dit jaar – dus voordat covid-19 ons land bereikte - kopten de kranten dat in 2020 de zorguitgaven 'de magische grens van € 100 miljard' zouden passeren. De oplopende kosten nopen ons om keuzes te maken over welke zorg vergoed moet worden. Het Zorginstituut speelt hierin een belangrijke rol. Onder andere via onze pakketadviezen en door het doorlichten van het pakket op zorg die bewezen werkzaam, doeltreffend en doelmatig is. Zinnige zorg dus. Ons expliciet beheer beperkt zich echter tot de extramurale en de dure intramurale geneesmiddelen. De overige 92% stroomt ‘open’ in onder het beheer van verzekeraars, op voordracht van patiënten en zorgaanbieders; het impliciet pakketbeheer.
De vraag is of dit proces van zelfordening in het veld toekomstbestendig is. Een vraag die door de COVID-19-crisis alleen maar urgenter geworden is. In deze editie belichten we aantal onderwerpen die hiermee te maken hebben.

In dit nummer:

  • Het Zorginstituut en COVID-19: hoe spelen we in op de (middel)langetermijngevolgen van de corona-uitbraak?
  • Online consulten: kan zorg op afstand verlichting brengen in het toenemende tekort aan huisartsen
  • Inzet data en technologie: Data en informatietechnologie kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verbeteren en innoveren van zorg
  • 10 vragen aan: Gerard Molleman (onder andere bijzonder hoogleraar preventie)
  • Rubriek de andere blik: Huisarts Pieter Barnhoorn over 'Is leefstijl altijd een keuze?'
  • ... en nog veel meer

Zorginstituut Magazine thuis of op het werk ontvangen? Vraag een gratis abonnement aan.