Zorginstituut Magazine juni 2017

Het Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van het zorgstelsel.
In dit nummer o.a.:

  • Verbetertraject geboortezorg: Kwaliteitsindicatoren zijn vastgesteld
  • Protonentherapie: Wat houdt deze nieuwe behandeling in?
  • Horizonscan Geneesmiddelen: Tijdig zicht op de werking en prijs van nieuwe medicijnen
  • Actieprogramma iWlz: de informatie-uitwisseling in de langdurige zorg verbeteren
  • Implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg