Zorginstituut Magazine - april 2017

Het Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van het zorgstelsel.
In dit nummer o.a.:

  • Sjaak Wijma, lid RvB Zorginstituut vertelt hoe het nu staat met de naleving van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  • 10 Vragen aan Marcel Daniëls – voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten
  • Denken & Doen: over de eerste werkende blockchain in de zorg; een digitaal logboek voor de zorg voor patiënten
  • Advies Zorginstituut: oefentherapie bij artrose in basispakket
  • Meer transparantie over de kwaliteit van zorg; 7 projecten die in het kader van de subsidieregeling worden ondersteund
  • Tiana van Grinsven, nieuw lid RvB Zorginstituut, stelt zich voor