Jaaroverzicht Zorginstituut 2015

2015 was het eerste volle kalenderjaar onder de naam Zorginstituut Nederland en is gebruikt om de organisatie zo in te richten dat zij bestaande en nieuwe taken beter in samenhang kan uitvoeren. Tot de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2015 behoren onder andere:

  • de discussie rond kosteneffectiviteit bij het pakketbeheer, waarvoor het maatschappelijk draagvlak merkbaar groter is geworden;
  • het vullen van het register voor zorgkwaliteit met vele richtlijnen en methodes om gerealiseerde zorgkwaliteit te meten;
  • de innovatie van zorgberoepen en opleidingen, met als mijlpaal het uitbrengen van het visiedocument over de toekomst van de zorg en zorgberoepen;
  • de overdracht van de burgerregelingen naar het CAK, een proces dat mede door het ontbreken van een tijdige wettelijke grondslag niet eind 2015 kon doorgaan.