Machtiging (Indienen bezwaar door gemachtigde)

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om namens u bezwaar te maken tegen een beslissing van Zorginstituut Nederland.

Meesturen

Dit machtigingsformulier moet u meesturen met het bezwaarschrift waarop de machtiging betrekking heeft.