Besluit herbenoemingen voorzitter en leden Kwaliteitsraad

Besluit herbenoemingen voorzitter en leden Kwaliteitsraad door de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland op 12 september 2016.