Informatieberaad Zorg

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Veilige en betrouwbare uitwisseling van zorggegevens

In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het Informatieberaad laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden. Zo ontstaat een vruchtbare bodem om vanuit te werken.

4 Doelen voor gegevensuitwisseling

Deelname aan het Informatieberaad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De leden hebben zich verbonden aan vier doelen:

  • Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
  • Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal.
  • Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
  • Gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen.

Architectuurcommunity Zorg

De Architectuurcommunity Zorg is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) en andere mensen met een interesse voor informatie, techniek en architectuur. De Architectuurcommunity doet via de Architectuurboard Zorg voorstellen aan het Informatieberaad Zorg over de informatiepositie van burgers, zorgdata, standaardisatie, stelselbrede afspraken, inzet van nieuwe technologieën, privacy en informatiebeveiliging.

Zorginstituut Nederland faciliteert de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de Architectuurboard Zorg.

Meer weten?

Lees meer op de website Informatieberaad Zorg.