Expertisenetwerk Implementatie

Zorginstituut Nederland is de initiator van het Expertisenetwerk Implementatie, voor innovatie en kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Het netwerk maakt praktijkervaringen van diverse implementatiedeskundigen zichtbaar en bespreekbaar. Het doel is implementatieprocessen te verbeteren door van elkaar te leren en de eigen expertise verder te ontwikkelen.

Werkwijze

Minstens 3 keer per jaar komen implementatie-experts die werkzaam zijn in de gezondheidszorg bij elkaar voor intervisie en inspiratie.
Verschillende onderwerpen komen aan de orde, zoals:

 • het betrekken van stakeholders
 • positioneren van belangrijke sleutelfiguren
 • het stimuleren van netwerken
 • implementatieconcepten succesvol in de praktijk toepassen

Het platform werkt aan 4 hoofdthema’s:

 1. Vakgebied van implementeren; essentie van vakmanschap
 2. Taal van implementeren
 3. Balans tussen standaardisatie & variatie
 4. Duurzaam innoveren & implementeren als core business

Deze thema’s worden gepresenteerd in een Position Paper. Dit paper bevat de standpunten van het expertisenetwerk over de manier waarop we implementatie in de Nederlandse gezondheidszorg willen stimuleren.

Samenstelling netwerk

De implementatie-experts in het netwerk reflecteren de breedte van het veld. Ze komen vanuit uiteenlopende organisaties en functies:

 • functie: onderzoeker, projectleider, adviseur, docent, managers
 • domein: cure, care, sociale domein, transmurale zorg
 • organisatie:
  • Kennisinstituten (KIMS, IKNL, Vilans, NKO, Nivel)
  • Zelfstandigen
  • Overheid (ZonMw, Zorginstituut Nederland)
 • Transmurale of zorgspecifieke organisaties (FMCC, CPZ, CVA-netwerk en academische ziekenhuizen)

Het leerplatform wordt door een kernteam gefaciliteerd:

 • Brigitte Gijsen, IKNL
 • Dunja Dreesens, KIMS
 • Margot Fleuren, VU
 • Madelon Rooseboom, Zorginstituut Nederland

Aanmelden

Alle implementatie-experts in de Nederlandse gezondheidszorg die bezig zijn met het verbeteren van de zorg voor de patiënt, kunnen zich aansluiten. Als je jouw expertise wilt verrijken en delen, stuur dan een mail naar Madelon Rooseboom.
E-mail: MRooseboom@zinl.nl

Werkdocumenten

Via de map werkdocumenten deelt het Expertisenetwerk documenten met anderen, waaronder de Position paper.

Samenwerking

Het expertisenetwerk is verbonden met de volgende netwerken:

 • Nederlands Implementatie Collectief (NIC)
  Dit is een implementatie-netwerk dat vanuit het sociale domein door Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Trimbos-Instituut is opgericht. Dit netwerk richt zich op wetenschappelijke kennisontwikkeling en verspreiding over implementatie ten behoeve van toepassing in de praktijk.
  Het NIC organiseert sinds 2017 de Week van Implementatie met de Implementation Science conference te Amsterdam.
  Meer informatie staat op de website Nederlands Implementatie Collectief.
 • Zorg voor Innoveren
  Dit platform informeert en inspireert zorgvernieuwers en biedt hen netwerkmogelijkheden. Zorginstituut Nederland is een van de initiatiefnemers. Sinds februari 2018 brengt het platform innovatoren en implementatie-experts met elkaar in contact om elkaar in het vernieuwingsproces te kunnen helpen.
  Jaarlijks wordt er een netwerkbijeenkomst gehouden voor innovatoren en implementatie-experts. Op de website van Zorg voor Innoveren vind je meer informatie en kun je vragen om hulp.