Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA)

De methodologische Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) heeft onder andere als taak het opstellen van de leidraad voor Kwaliteitsstandaarden. In de expertgroep zit een twintigtal deskundigen uit de het veld van richtlijnontwikkeling, richtlijnonderhoud en richtlijnimplementatie.

Leidraad voor kwaliteitsstandaarden

De leidraad voor kwaliteitsstandaarden geeft partijen in de zorg handvatten voor de wijze waarop kwaliteitsstandaarden idealiter tot stand komen en hun weg vinden in de praktijk. Ook geeft de leidraad aan welke instrumenten een goede kwaliteitsstandaard compleet maken, zoals bijbehorende meetinstrumenten (indicatoren) en patiƫntenversies.
Als basis voor de leidraad heeft de Expertgroep de documenten 'Zorgstandaarden in Model' uit 2010 van het Coƶrdinatieplatform en de 'Richtlijn voor Richtlijnen' uit 2012 van de Regieraad gebruikt.