Regeling flankerend beleid risicoverevening 2015

Voor het verzekeringsjaar 2015 is sprake van een late pakketwijziging door de stelselwijziging in de langdurige zorg. Daardoor is in de Regeling risicoverevening 2015 ten onrechte rekening gehouden met een bedrag van € 133 miljoen voor kosten van verpleging en verzorging en vaste zorgkosten.