Monitor beheerskosten Wlz 2017

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) rapporteert Zorginstituut Nederland vanaf het jaar 2000 jaarlijks over de ontwikkelingen in het beheerskostenbudget Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) en de kosten van de verbindingskantoren. Na de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) per januari 2015 rapporteert het Zorginstituut over de ontwikkelingen in het beheerskostenbudget Wlz en de kosten van de zorgkantoren. De monitor vormt voor VWS input voor het opstellen van de 'Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018' en de 'Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019'.