Handboek informatie-uitvraag Wlz 2018

In het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten Wlz-uitvoerders periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat dan om de kwartaalstaten en de jaarstaten en de verantwoording van zorgkantoren door uitvoeringsverslagen en financiële verantwoordingen. Het Handboek bevat aanwijzingen voor de Wlz-uitvoerders over hoe zij die informatie voor 2018 moeten aanleveren.

Zie ook