Voorbeelden risicoverevening 2014 op verzekerdenniveau

In dit voorbeeld is voor drie verzekerden de ex ante vereveningsbijdrage 2014 berekend. Het betreft:

  • een zeer gezonde student van 19 jaar;
  • een man van 44 jaar, bijstandsgerechtigd, met diverse aandoeningen; en
  • een vrouw van 91 jaar, opgenomen in een instelling, zonder aanvullend pensioen, met diverse aandoeningen.