Het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage uit een fonds, waarvan de hoogte afhangt van de samenstelling van de verzekerdenpopulatie van de zorgverzekeraar. Deze financiële bijdrage komt voort uit de risicoverevening. Waarom wordt in het Nederlandse zorgstelsel risicoverevening toegepast? Hoe wordt de hoogte van de financiële bijdrage vastgesteld? Waarvoor worden zorgverzekeraars gecompenseerd, en waarvoor niet? Deze en andere vragen over de risicoverevening komen in deze brochure aan bod.