Zorginstituut belicht trends en kostenontwikkelingen Zvw en Wlz 2018

De kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) over 2018 stijgen op basis van de meest recente cijfers met 3,5 procent ten opzichte van 2017. Gerekend in euro’s stijgen de kosten van medisch-specialistische zorg het meest. De kosten voor de Wlz stijgen in 2018 naar verwachting met 5 procent. Grootste kostenpost binnen de Wlz is verblijf in een zorginstelling. Deze en andere opvallende kostenontwikkelingen staan in de ZorgCijfers Monitor april 2019 van Zorginstituut Nederland.

De foto toont de hal van een ziekenhuis. Er lopen verschillende mensen door de hal en rechts is een stand met ballonnen.

Stijging kosten Zvw: bijna 1,5 miljard euro

Op basis van de cijfers die nu bekend zijn, verwacht het Zorginstituut dat de totale zorguitgaven van de Zvw in 2018 stijgen van 42,8 miljard euro in 2017 naar 44,3 miljard euro. Dit is  een toename van bijna 1,5 miljard euro (3,5 procent). Medisch-specialistische zorg blijft de grootste kostenpost binnen de Zvw. Over 2018 stijgen de kosten naar verwachting met 635 miljoen euro naar 22,9 miljard euro.

Andere stijgers: geriatrische revalidatiezorg en huisartsenzorg

De kosten voor de geriatrische revalidatiezorg zijn in 2018 procentueel het snelst gestegen (45 procent). Een andere opvallende kostenstijging doet zich voor bij de huisartsenzorg: daar nemen de uitgaven in 2018 naar verwachting met 7 procent toe ten opzichte van 2017.

Stijging kosten Wlz: 0,9 miljard euro

Op basis van de cijfers van het CAK over het 4e kwartaal stijgen de totale zorguitgaven van de Wlz naar verwachting van 19,8 miljard euro in 2017 naar 20,7 miljard euro in 2018. Dit is een stijging van 0,9 miljard euro. Grootste kostenpost binnen de Wlz is het verblijf in een zorginstelling: die vormt 81 procent van de totale Wlz-zorguitgaven. In 2018 stijgen de kosten voor verblijf naar verwachting met 3 procent naar in totaal 16,8 miljard euro. Het overgrote deel hiervan is voor rekening van de ouderenzorg: 10 miljard euro.

Mondzorg en hulpmiddelen

Opvallend is verder de stijging van de kosten voor mondzorg voor patiënten in de Wlz met 25 procent en de stijging van de kosten voor hulpmiddelen voor Wlz-patiënten met 11 procent.

Over de ZorgCijfers Monitor

Zorginstituut Nederland publiceert elk kwartaal een bericht dat inzicht geeft in de verwachte zorgkostenontwikkeling binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg voor het lopende jaar. Sinds dit jaar is deze uitgave ondergebracht onder de ZorgCijfers Monitor, een serie uitgaven van het Zorginstituut die meerdere keren per jaar verschijnt en inzicht geeft in specifieke trends en kostenontwikkelingen van verzekerde zorg.

Het Zorginstituut heeft de ZorgCijfers Monitor april 2019 gemaakt op basis van cijfers over het 4e kwartaal 2018, aangeleverd door zorgverzekeraars en het CAK. Het vaststellen van de definitieve cijfers over inkomsten en uitgaven van de Zvw en de Wlz heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. De cijfers over 2018 in deze monitor zijn dus nog niet definitief.