Mark Janssen nieuwe voorzitter Zorginstituut Nederland

Mark Janssen wordt per 1 oktober 2024 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Zorginstituut Nederland. De ministerraad heeft vandaag zijn benoeming goedgekeurd. Op dit moment is hij lid van de RvB van het Radboudumc in Nijmegen. Mark Janssen volgt Sjaak Wijma op, die na een overgangsperiode het Zorginstituut zal verlaten.

De afbeelding toont het portret van Mark Janssen.
Beeld: ©Radboudumc

Ervaring in zorg, financiën en data-uitwisseling

Mark Janssen heeft veel bestuurlijke ervaring in de zorg. Hij had bestuursfuncties bij instellingen in de medisch-specialistische zorg en de langdurige zorg. Namens die organisaties bekleedde hij ook diverse nevenfuncties bij koepelorganisaties in de zorg. Als bestuurder zette hij zich in voor regionale en domeinoverstijgende samenwerking, gegevensuitwisseling in de zorg en bedrijfsvoering. Zijn achtergrond is bedrijfseconomie en bedrijfskunde op het gebied van verandermanagement.

Karin Timm, lid van de RvB is blij met de benoeming van Mark Janssen: "Het Zorginstituut kijkt uit naar de komst van de nieuwe voorzitter met de juiste competenties en ervaring om meer passende zorg te bereiken. Er is veel werk te verzetten en dan is het fijn als er iemand met rust, vertrouwen en humor onze organisatie leidt. Dat is Mark toevertrouwd. Daarmee komt per oktober een einde aan het voorzitterschap van Sjaak, die we bedanken voor zijn inspirerende leiding, zijn moed en tomeloze inzet de afgelopen 8 jaar.”

Bijdragen aan passende zorg

Mark Janssen: “Nederland staat voor grote uitdagingen bij het toegankelijk houden van de zorg en het op niveau houden van de gezondheid van iedereen in Nederland. Als voorzitter van Zorginstituut Nederland krijg ik de unieke kans om voor de breedte van de gezondheidszorg in Nederland bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid, aan passende zorg dus. Ik ga inzetten op het realiseren van meer passende zorg in de praktijk.”

Over de RvB en het Zorginstituut

De Raad van Bestuur geeft leiding aan het Zorginstituut en draagt zo bij aan de missie: Gezond samen leven. Daaraan werkt Zorginstituut Nederland elke dag door zich in te zetten voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.