Peter Siebers vertrekt bij Zorginstituut Nederland

Peter Siebers, lid van de Raad van Bestuur, vertrekt per 1 mei 2024 bij Zorginstituut Nederland. Na 5 intensieve en plezierige jaren bij het Zorginstituut heeft hij besloten zich te gaan oriënteren op een andere functie, dichter bij de uitvoering van beleid. Peter Siebers is portefeuillehouder van de directies Bedrijfsdiensten en Fondsen & Informatiemanagement. 

De foto toont een portret van Peter Siebiers, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland

Voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) Sjaak Wijma waardeert de inzet en resultaten van Peter Siebers. “Hij heeft de afgelopen jaren, samen met het management, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder professionaliseren van de organisatieontwikkeling, risicoverevening, concerncontrol en het verbeteren van de databeschikbaarheid van dure geneesmiddelen. Ook zijn aandeel in de strategie van het Zorginstituut is belangrijk geweest. Door intern en extern in gesprek te gaan en steeds de vraag te stellen: ‘wat heeft de patiënt of de inwoner hieraan’, heeft hij bijgedragen aan onze gerichtheid op maatschappelijke impact. Zijn focus op de samenleving en zijn betrokkenheid bij de meest kwetsbaren typeren hem. We zijn Peter dankbaar voor zijn inzet en gaan zijn scherpe geest en betrokkenheid missen”.

Peter Siebers zegt over zijn vertrek: “Mijn betrokkenheid bij het Zorginstituut en de toekomst van de zorg is groot. Ik ben trots op de beweging die we met Passende zorg intern en extern in gang hebben gezet. Vorig jaar, bij de verlenging naar mijn tweede termijn, werd voor mij helder dat ik weer een rol wil dichter bij de uitvoering. Ik neem de tijd om mij te oriënteren op mijn volgende stap”. 

Werving voor Raad van Bestuur snel van start

In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt de werving van een nieuw RvB-lid snel in gang gezet. Omdat Sjaak Wijma als voorzitter bezig is met zijn tweede termijn wordt nu al gezocht naar een RvB-kandidaat die de voorzittersrol kan overnemen om de continuïteit in het bestuur te waarborgen. Na een overdrachtsperiode kunnen RvB-lid Karin Timm en de nieuwe voorzitter op zoek gaan naar een derde lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. 

De Algemene Bestuursdienst (ABD) heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de procedure. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt na de selectieprocedure door de minister benoemd.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.