Subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ stopt met uitschrijven nieuwe rondes

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om met ingang van 2024 geen nieuwe subsidierondes uit te schrijven voor de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. De regeling zou eerst lopen tot en met 2025. Vanwege onvoldoende beschikbare middelen wordt de regeling nu vroegtijdig beëindigd.

De foto toont aan de linkerkant een jong meisje met bruin haar in een vlechtje, zittend op een ziekenhuisbed. Links naast haar zit een verpleegster in een korenblauw kostuum. Het meisje kijkt naar de mannelijke arts die tegenover haar zit in blauwe broek en wit overhemd, met op de achtergrond de moeder van het meisje, een vrouw met lichtblond haar en een bril. Iedereen heeft een lach op het gezicht.
Beeld: ©ANP

Aandacht blijft voor samen beslissen

Het ministerie van VWS heeft besloten om de subsidieregeling vroegtijdig te beëindigen wegens onvoldoende beschikbare middelen. Met de afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijft er onverminderd aandacht voor samen beslissen op basis van uitkomstinformatie uit de praktijk en voor de best passende zorg. Door de subsidieregeling vervroegd te beëindigen komt er financiële ruimte om deze afspraken uit te voeren.

Geen gevolgen voor lopende projecten

De beëindiging heeft geen gevolgen voor de lopende projecten die subsidie krijgen uit de jaargangthema’s ‘Kwetsbare ouderen’ (2021), ‘Kinderen’ (2022) en ‘Beperkte gezondheidsvaardigheden’ (2023). Deze projecten gaan zoals afgesproken verder en krijgen de gebruikelijke begeleiding en ondersteuning van het Zorginstituut.

Over de subsidieregeling Samen beslissen

Het Zorginstituut voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het Zorginstituut levert hiermee een actieve en krachtige bijdrage aan het op gang brengen en houden van de beweging van Samen beslissen. Dat doen we in de rol van aanjager, verbinder, facilitator en meedenker. Tegelijkertijd zorgt het Zorginstituut ervoor een goede subsidieverstrekker te zijn door het beschikbare subsidiegeld doelmatig en rechtmatig te besteden.

Het doel van de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is dat mensen op basis van uitkomstinformatie zelf kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij hen past. De regeling is bedoeld voor zorgnetwerken die starten vanuit de eerste lijn, met het doel om kennis en ervaring over uitkomstgerichte zorg die is opgedaan in de tweede of derde lijn te delen en verder te verbreden in de eerste lijn.