Kwaliteitsraad verwelkomt 2 nieuwe leden

Mariëlle Bartholomeus en Jane Cramm zijn voor 4 jaar benoemd tot lid van de Kwaliteitsraad, het adviesorgaan op het gebied van kwaliteit van zorg van Zorginstituut Nederland.

De afbeelding toont de portretten van Jane Cramm (links) en Mariëlle Bartholomeus (rechts).
Beeld: ©Zorginstituut

De 2 nieuwe leden voorgesteld

Mariëlle Bartholomeus geeft als lid van de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep leiding aan meer dan 5000 medewerkers in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en aan 17 verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkzorg. Hiervoor werkte zij als neuroloog en medisch directeur (portefeuille medisch specialisten en paramedici) in Bernhoven Uden. Voor Mariëlle zijn domeinoverstijgend denken en samenwerken op lokaal en regionaal niveau de basis voor goede passende zorg. Zij draagt hieraan nu ook graag haar steentje landelijk bij. Mariëlle volgt Sophia de Rooij op in de Kwaliteitsraad per 1 juni 2023.

Jane Murray Cramm is hoogleraar persoonsgerichte zorg aan de Erasmus School of Health, Policy & Management. Jane wil impact creëren, innovatief zijn en begeeft zich het liefst in een stimulerende leeromgeving. Ze staat voor goede zorg die toegankelijk is én blijft voor iedereen in Nederland, ongeacht iemands achtergrond. In haar werk staat diversiteit altijd centraal. Ze wil graag meedenken en -bewegen met de ingezette weg naar passende zorg en samen beslissen. Jane treedt aan als lid per 1 augustus 2023.

Floortje Scheepers, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut: "Met Mariëlle en Jane verwelkomen we 2 ijzersterke, enthousiaste en ruimdenkende leden in de Kwaliteitsraad. We zijn als Raad heel blij met deze versterking in tijden van grote transformatie."

Samen leren en verbeteren

De Kwaliteitsraad is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg. De raad adviseert het Zorginstituut over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg in Nederland. Daarnaast bevordert de Kwaliteitsraad vanuit inhoud de verbinding met het veld en heeft het een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie van kwaliteit vooral in het samen leren en verbeteren. 

Momenteel stimuleert de Kwaliteitsraad de noodzakelijke transformatie van de zorg naar passende zorg. Hierbij helpt de raad partijen in de zorg om maatschappelijke kaders op te stellen die aangeven waaraan passende zorg moet voldoen. Deze kaders beschrijven hoe partijen samen kunnen leren en verbeteren. Maar ook hoe ze de zorg kunnen organiseren. Daarnaast bevatten de kaders bindende afspraken voor multidisciplinair en domeinoverstijgend samenwerken, en generieke kwaliteitsnormen die specifiek zijn voor de zorgvragen waarover het kader gaat.