Manuela Joore voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut

Prof. dr. Manuela Joore wordt vanaf 1 januari 2023 voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Daartoe heeft de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland recent besloten. Joore volgt hiermee prof. dr. Patrick Bossuyt op, die 10 jaar voorzitter van de WAR is geweest. Hij blijft wel lid van de WAR.

Portretfoto van Manuela Joore, per 1 januari 2023 voorzitter van Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginsituut Nederland per 1 januari 2023.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Manuela Joore is opgeleid als gezondheidswetenschapper en epidemioloog en gepromoveerd in de gezondheidseconomie. Ze is hoogleraar ‘HTA and decision making’, hoofd van de afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment (KEMTA) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum en MT-lid van het expertisecentrum Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek (KIO). Joore heeft ruime ervaring met HTA-beoordelingen en vergoedingsvraagstukken. Ze was eerder al 8 jaar lid van de WAR-commissie Geneesmiddelen van het Zorginstituut (2013-2021) en werkt al ruim 13 jaar voor het Engelse NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

Strategische vraagstukken

Als voorzitter WAR waarborgt Joore de continuïteit en kwaliteit van de advisering vanuit de WAR. Daarnaast zal zij een bijdrage leveren aan de strategische vraagstukken binnen het Zorginstituut, zoals de agendering en methode van pakketbeheer, en samenwerking tussen de verschillende commissies. Joore: “De uitdagingen zijn, zoals altijd, alomtegenwoordig. Gebrekkig bewijs en daarmee nieuwe, steeds complexere methodologie, veel onzekerheid en een roep om meer flexibele besluitvorming. Maar ook een stevige en dure instroom terwijl de uitstroom uit het pakket zo lastig is, en de stijgende zorgpremies. Ik geef graag mede sturing aan de zoektocht naar oplossingen voor deze uitdagingen.”

Over de Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bestaat uit onafhankelijke wetenschappers, artsen, apothekers, methodologen en gezondheidseconomen. De WAR geeft wetenschappelijke adviezen aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut op het gebied van pakketbeheer en kwaliteit. Er zijn aparte werkcommissies voor specifieke aandachtsgebieden.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.