Zorginstituut: vergoed coronavirusmedicijn voor risicopatiënten uit basispakket

Zorginstituut Nederland adviseert minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het coronavirusmedicijn Paxlovid voor medische risicogroepen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het medicijn heeft meerwaarde bij de behandeling van volwassenen met een coronavirusinfectie en een zeer hoog risico op een ernstige ontwikkeling van de ziekte. Om de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken, adviseert het Zorginstituut het medicijn snel beschikbaar te laten komen voor deze patiënten.

Update november 2022: de minister van VWS heeft besloten het advies van het Zorginstituut over te nemen. Paxlovid wordt vanaf 15 november 2022 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor de behandeling van mensen met een coronavirusinfectie die behoren tot bepaalde medische risicogroepen.

De foto toont een oudere dame op straat. Ze houdt een doorzichtige paraplu vast en draagt een mondkapje over haar mond, onder haar neus. Op de achtergrond is een grijze auto te zien.
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Effectief binnen 5 dagen na coronavirusinfectie

Het medicijn Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir) heeft meerwaarde bij de behandeling van volwassenen met een coronavirusinfectie (COVID-19), die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en een zeer hoog risico lopen op een ernstige ontwikkeling van de ziekte. Zij moeten zo snel mogelijk met de 5-daagse behandelkuur beginnen nadat het coronavirus bij hen is vastgesteld. En in ieder geval moet dat binnen 5 dagen na het begin van de symptomen. Want dan verlaagt Paxlovid de kans op ziekenhuisopname of overlijden voor deze groep patiënten. Onderzoek toont aan dat bij mensen zonder antistoffen die een coronavirusinfectie hebben, een behandeling met Paxlovid in 1,4% van de gevallen leidt tot een ziekenhuisopname en met een placebo in 11,4% van de gevallen.

Alleen vergoeden voor risicopatiënten

Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om Paxlovid alleen te vergoeden voor medische risicogroepen zoals beschreven in de Nederlandse richtlijnen van artsen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in een eerste beoordeling geconcludeerd dat Paxlovid voor de meeste patiënten met een coronavirusinfectie niet zinvol is, maar alleen voor een zeer kleine groep patiënten. Dit komt onder andere doordat het merendeel van de Nederlandse samenleving ondertussen door vaccinatie of besmetting een vorm van immuniteit heeft tegen het coronavirus. Het Zorginstituut evalueert over een jaar of een herbeoordeling van Paxlovid nodig is.

Mensen die volgens de huidige richtlijnen van Nederlandse artsen en Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) mogelijk in aanmerking komen voor een behandeling met Paxlovid zijn:

  • Mensen zonder antistoffen tegen corona én die een verhoogd risico hebben door hun gezondheid. Denk aan kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige hart- of longaandoening.
  • Mensen met een ernstig verminderde afweer die onder behandeling zijn bij een medisch specialist. Denk bijvoorbeeld aan mensen die net een orgaantransplantatie hebben ondergaan of kankerpatiënten die minder dan 3 maanden voor hun vaccinatie chemotherapie hebben gehad.

Snelle beschikbaarheid voor mogelijke najaarsgolf

Door de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie adviseert het Zorginstituut om Paxlovid zo snel mogelijk beschikbaar te laten komen voor patiënten die het nodig hebben. Het medicijn kan helpen om de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken. Voor een snelle beschikbaarheid van Paxlovid in Nederland heeft het Zorginstituut een voorlopige vrijstelling verleend voor de analyse van de kosteneffectiviteit. Dat wil zeggen dat het Zorginstituut op een later moment beoordeelt in hoeverre de effecten van het medicijn de hoogte van de prijs rechtvaardigen. In het advies aan de minister benadrukt het Zorginstituut dat de prijs van €1242 voor een behandeling die de fabrikant vraagt veel hoger is dan bedragen die in de media zijn genoemd over de prijs in andere landen. Zo zou de Amerikaanse overheid $500 per behandeling betalen. De schatting is dat vergoeding van Paxlovid uit het basispakket de samenleving minimaal €33 miljoen en maximaal €74 miljoen kost in het komende jaar.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.