Revalidatieprogramma IMSR verzekerde zorg bij chronische pijn met complexe problematiek

Interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie (IMSR) is verzekerde zorg voor mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat met complexe problematiek. Dit stelt Zorginstituut Nederland in het standpunt Interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie bij patiënten met chronische pijn. In Nederland zijn ongeveer 33.000 mensen die chronische pijn ervaren als gevolg van complexe problematiek, waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren een rol spelen.

De foto toont een oudere vrouw bij de fysiotherapeut. De vrouw zit in een stoel in een behandelkamer, we zien haar rug. De fysiotherapeut tilt de linkerarm van de vrouw omhoog.
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

IMSR is een revalidatieprogramma voor mensen met chronische pijn met complexe problematiek. In de behandeling worden zowel lichamelijke als psychosociale behandelmethoden toegepast die volledig op elkaar zijn afgestemd. IMSR werd al langer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut heeft nu beoordeeld of de behandeling inderdaad effectief is. In dit standpunt concludeert het Zorginstituut dat IMSR daadwerkelijk een gunstig effect op het lichamelijk functioneren en de kwaliteit van leven van deze patiëntengroep. 

Chronische pijn

Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem met vaak grote impact op het leven van mensen. In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen dagelijks pijn. Ongeveer 700.000 van hen hebben zeer ernstige pijn. Dagelijkse bezigheden, zoals werken, studeren, sporten of sociale activiteiten gaan voor deze mensen moeilijker en kosten meer energie. 

Voor chronische pijn bestaan verschillende behandelopties die vanuit de basisverzekering worden vergoed en voor de meeste mensen werken. Maar niet voor de ongeveer 33.000 patiënten die zeer ernstige chronische pijn ervaren als gevolg van complexe problematiek, waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren een rol spelen. Deze patiënten komen in aanmerking voor IMSR, aldus het Zorginstituut in het standpunt. 

Wat is IMSR?

De behandeling IMSR gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts, in een instelling of op de polikliniek. In vergelijking met de reguliere pijnbehandeling biedt IMSR een intensievere samenwerking tussen zorgprofessionals, wat resulteert in een gezamenlijk en persoonsgericht behandelplan. 

Betrokken zorgdisciplines bij IMSR zijn in elk geval revalidatiegeneeskunde, ergotherapie, fysiotherapie of oefentherapie, psychologie, maatschappelijk werk. Bij een klinische opname worden ook de disciplines verpleegkunde of groepsleiding betrokken. 

Passend bij de patiënt

Iedere patiënt ervaart chronische pijn anders. Dat betekent dat beperkingen in het dagelijks leven en daarmee de zorgbehoefte van patiënt tot patiënt verschilt. Het kan in de praktijk dan ook lastig zijn om te bepalen wanneer iemand in aanmerking moet komen voor IMSR. Het Zorginstituut roept partijen op om samen criteria vast te stellen waarmee onderbehandeling, maar ook overbehandeling van pijnklachten wordt voorkomen. Dit moet eraan bijdragen dat mensen met chronische pijn en complexe problematiek verzekerd zijn van passende zorg. 

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.