Meerderheid Nederlanders wil focus op gezonde leefstijl

Bijna 70% van alle Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 2000 Nederlanders, in opdracht van Zorginstituut Nederland. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Slechts 26% is bereid hogere premies en belastingen te betalen om de stijgende zorgkosten te blijven financieren, en dan alleen als daarmee de kwaliteit van zorg voor henzelf gegarandeerd goed blijft.

De foto toont een straatbeeld vol mensen.
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Meerderheid denkt dat problemen zorg hen niet raken

Het Zorginstituut publiceert het onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard, bij de start van een bewustwordingscampagne over hoe de toekomst van onze zorg eruit moet zien: #dezorgvanmorgen. Doel is iedere Nederlander ervan bewust maken dat verandering in de zorg nodig is en dat dit duidelijke keuzes en acties vraagt van de hele samenleving. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders zich er niet of onvoldoende van bewust is dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. “Als er niets verandert, zullen patiënten in de nabije toekomst niet langer in alle gevallen kunnen rekenen op goede zorg”, aldus Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland. “We moeten bedenken wat we belangrijk vinden in de zorg, keuzes maken en elkaar daaraan houden.”

Afnemende bereidheid te betalen voor ongezonde medemens

Gevraagd naar oplossingen voor de dreigende problemen in de zorg, kiest 70% van de ondervraagden voor het anders organiseren ervan. Zeker 60% is van mening dat er veel meer focus moet komen te liggen op voorkomen van ziekten in plaats van het behandelen ervan. Ruim 80% van de Nederlanders vindt dat het maken van gezonde keuzes makkelijker moet worden, bijvoorbeeld door het verlagen van de BTW op groenten en fruit en het weren van snoep- en frisdrankautomaten uit scholen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor mensen met een ongezonde leefstijl onder druk staat. 4 op de 10 Nederlanders vindt dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten gaan betalen. Mensen met een ongezonde leefstijl moeten actief hierop worden aangesproken door hun huisarts, vindt 64%. Een minderheid van 19% gaat nog een stap verder en vindt dat zijzelf voorrang moeten krijgen in de zorg op mensen met een ongezonde leefstijl.

‘Passende zorg’ als oplossing

Op basis van de onderzoeksuitkomsten lijkt er in de samenleving een stevig draagvlak te bestaan voor passende zorg, een aanpak waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven en niet eenzijdig op het behandelen van ziektes. Passende zorg wordt in het Regeerakkoord genoemd als norm voor alle zorg. Uit het onderzoek blijkt dit besef te leven: bijna 70% zegt een eigen verantwoordelijkheid te voelen bij het goed en betaalbaar houden van de zorg.

#Dezorgvanmorgen

Tegelijk met de publicatie van het onderzoek start het Zorginstituut vanaf dinsdag 17 mei een bewustwordingscampagne via social media. Via de hashtag #dezorgvanmorgen wordt iedereen met hart voor de zorg uitgenodigd mee te praten en met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze zorg. Patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en andere hulpverleners verlenen de komende weken actief hun medewerking hieraan. Een greep uit de deelnemers tot dusverre: oncologisch chirurg Gerrit-Jan Liefers, hoofdcommissaris van politie Martin Sitalsing, verpleegkundige Daphne Berckmoes, minister Ernst Kuipers van VWS, CZ-voorzitter Joep de Groot, huisartsen Toosje Valkenburg en Sabine Snieders, NWO-voorzitter en internist Marcel Levi, ziekenhuisbestuurder Maurice van den Bosch en internist Liesbeth van Rossum. Zij delen in persoonlijke video’s hun verhalen én vertellen hoe zij denken dat het beter kan.

Meepraten over Passende zorg kan via de hashtag #dezorgvanmorgen