Floortje Scheepers voorzitter Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Prof. dr. Floortje Scheepers is vanaf 1 november door de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland benoemd tot voorzitter van de Kwaliteitsraad. Zij volgt hiermee Jan Kremer op die is gestopt vanwege het aflopen van zijn termijn. Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg, hoofd van de afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) van het UMC Utrecht en wetenschappelijk directeur van Phrenos. Sinds 1 april 2019 is zij lid van de Kwaliteitsraad. 

Profielfoto van Floortje Scheepers, voorzitter Kwaliteitsraad
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Ik kijk ernaar uit om met dit sterke team de ingezette lijn voort te zetten. Samen leren en verbeteren verder vorm te geven, zorg goed en duurzaam te organiseren en de beweging naar Passende zorg te ondersteunen. Dit doen we met elkaar. Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid komen we tot kwalitatief goede zorg.”, aldus Floortje Scheepers. 

Expertise van onafhankelijke leden in diverse kennisgebieden

De Kwaliteitsraad is de (onafhankelijke) adviesraad van het Zorginstituut en helpt het Zorginstituut vanuit zijn positie de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren. Het Zorginstituut vraagt de Kwaliteitsraad om advies over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg in Nederland, maar stelt ook regelmatig specifieke adviesvragen. Ook ongevraagd kan de Kwaliteitsraad adviseren over landelijke thema’s. De Kwaliteitsraad bevordert vanuit de inhoud de verbinding met het veld en heeft een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. De Kwaliteitsraad bestaat nu uit 9 onafhankelijke leden die uit verschillende zorgsectoren komen, met verschillende kennis en expertise. Kijk voor meer informatie op Kwaliteitsraad