Medicijn Namuscla voor erfelijke spierziekte vanwege hoge prijs niet in basispakket

Namuscla (mexiletine) moet niet vergoed worden uit het basispakket. Het medicijn voor de behandeling van de zeldzame spierziekte niet-dystrofische myotonie werkt goed, maar de prijs ervan is veel hoger dan van bestaande medicijnen met mexiletine. Bestuursvoorzitter Sjaak Wijma: “De Europese weesgeneesmiddelenregeling gebruiken voor een bestaand medicijn als mexiletine, vinden wij misbruik. De onnodig hoge prijs van het medicijn ondermijnt de solidariteit van ons zorgstelstel.” Voor patiënten zijn andere, goedkopere medicijnen met mexiletine beschikbaar. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport om Namuscla niet te vergoeden en de (veel goedkopere) apotheekbereidingen wel in de basisverzekering op te nemen.

De foto toont een stapel blauw met witte en rood met witte pillen
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Mexiletine is al lange tijd het enige medicijn dat klachten vermindert bij de zeldzame spierziekte niet-dystrofische myotonie. Ongeveer 500 mensen in Nederland hebben deze ziekte. Zij hebben stijve of zwakke spieren en kunnen daarvan veel last hebben in het dagelijks leven.

Andere mexiletine is net zo goed als Namuscla

Mexiletine is voor Nederlandse patiënten beschikbaar als apotheekbereiding of als geïmporteerde mexiletine. Een andere vorm van mexiletine is onder de merknaam Namuscla in 2018 geregistreerd voor de behandeling van non-dystrofische myotonie. Om te beoordelen of Namuscla goed werkt bij non-dystrofische myotonie, heeft het Zorginstituut het middel op basis van wetenschappelijk onderzoek vergeleken met de apotheekbereidingen en geïmporteerde mexiletine. Wij concluderen dat Namuscla bij de behandeling van non-dystrofische myotonie net zo goed werkt als de andere medicijnen met mexiletine.

Namuscla is veel duurder dan andere mexiletine

Patiënten gebruiken 1 tot 3 capsules mexiletine per dag. De prijs van Namuscla voor de Nederlandse markt is € 23,39 per capsule. Dat is ruim 3 keer duurder dan apotheekbereidingen (€ 6,95 per capsule) en ruim 8 keer duurder dan geïmporteerde mexiletine (€ 2,85 per capsule). In 2000 was de prijs voor mexiletine maar € 0,23 per capsule.

Volgens de fabrikant is Namuscla veel duurder dan de andere medicijnen met mexiletine, omdat het veel kost om het middel op de markt te brengen en beschikbaar te stellen volgens de huidige Europese normen. Het Zorginstituut vindt echter dat de prijsstelling in geen verhouding staat tot de inspanningen om Namuscla geregistreerd te krijgen. 

Namuscla is in Europa geregistreerd als weesgeneesmiddel, een medicijn voor een zeldzame ziekte waarvoor vaak nog geen medicijn is. De Europese weesgeneesmiddelenregeling stimuleert dat fabrikanten medicijnen ontwikkelen voor zeldzame ziektes die door hun complexiteit en kleine patiëntenaantallen hoge investeringen vragen. Bijvoorbeeld door financiële compensatie voor de geleverde inspanningen en de afspraak dat het weesgeneesmiddel voor een periode van 10 jaar het enige middel op de markt is. Deze monopoliepositie leidt in de praktijk vaak tot hoge prijzen. Wat het Zorginstituut betreft, zijn de stimuleringsmaatregelen niet bedoeld voor een bestaand medicijn waarvoor de fabrikant weinig inspanningen heeft hoeven leveren.

Namuscla vanwege hoge prijs niet uit basisverzekering vergoeden

Als de minister besluit om Namuscla voor non-dystrofische myotonie uit de basisverzekering te vergoeden, zijn de extra kosten tussen de € 6,1 en € 7,6 miljoen. Door deze extra kosten kan andere goede zorg niet worden vergoed uit de basisverzekering. Dat ondermijnt de solidariteit van ons zorgstelsel. Daarom adviseren wij de minister voor Medische Zorg en Sport om Namuscla niet op te nemen in de basisverzekering. Om ervoor te zorgen dat mexiletine voor patiënten beschikbaar blijft, adviseert het Zorginstituut daarnaast om de apotheekbereidingen in de basisverzekering op te nemen. De apotheken die mexiletine bereiden, kunnen alle patiënten van het middel voorzien.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.