Nieuwe leden Kwaliteitsraad Zorginstituut

Joris van Eijck, Maria van den Muijsenbergh en Lisette Schoonhoven worden lid van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft hen deze week voor een periode van 4 jaar benoemd. Zij volgen respectievelijk Hugo Keuzenkamp, Niek de Wit en Petrie Roodbol op.

De foto toont de nieuwe leden van de Kwaliteitsraad: Joris van Eijck, Maria van den Muijsenberg en Lisette Schoonhoven

Joris van Eijck

Joris van Eijck was tot 1 september directeur Zorg bij Menzis. Hij heeft ruim kennis van financiële verantwoording en bedrijfsvoering en zijn onverminderde aandacht voor de kwaliteit en innovatie van zorg zal van toegevoegde waarde zijn voor de Kwaliteitsraad en het Zorginstituut. Daarbij heeft hij oog voor zowel het perspectief van de individuele verzekerden als voor het perspectief van het collectief.

Maria van den Muijsenbergh

Maria van den Muijsenbergh is bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’ aan het Radboudumc en bij Pharos, landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen, en werkt parttime als huisarts. Zij zet zich al jaren in voor een goede toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg voor iedereen, ook voor degenen voor wie dit een extra uitdaging is: mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, complexe psychosociale omstandigheden of een migratie-achtergrond. Vanuit haar bevlogenheid en betrokkenheid kan zij uitstekend vanuit het perspectief van de eerste lijn bijdragen aan de vraagstukken en discussies binnen de Kwaliteitsraad en het Zorginstituut.

Lisette Schoonhoven

Lisette Schoonhoven is als hoogleraar Verplegingswetenschap verbonden aan het Julius Centrum/UMC Utrecht. Als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper houdt zij zich al enkele decennia bezig met vraagstukken over de kwaliteit van zorg, in het bijzonder vanuit het perspectief van verpleegkundigen en verzorgenden. Schoonhoven is sterk geïnteresseerd in hoe we deze zorg nog beter kunnen laten aansluiten bij de doelstellingen van de individuele patiënt of cliënt en hoe we deze zorg toekomstbestendig kunnen maken. Vanuit haar onderzoek op dit gebied en haar jarenlange ervaring als verpleegkundige kan zij op een zeer adequate manier de perspectieven van verpleegkundigen en verzorgenden naar voren brengen in de Kwaliteitsraad.

Over de Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg in Nederland. Daarnaast heeft de Kwaliteitsraad een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut bij het vaststellen van kwaliteitsstandaarden. Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie van kwaliteit vooral in het samen leren en verbeteren.

De Kwaliteitsraad bestaat uit 10 leden, afkomstig uit verschillende sectoren in de samenleving, met verschillende kennis en expertise. Zij zijn op persoonlijke titel benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Kwaliteitsraad en op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.