Zorginstituut geeft kritisch advies over 3 nieuwe dure geneesmiddelen

Het Zorginstituut heeft de beoordeling van 3 dure geneesmiddelen afgerond en oordeelt dat die niet óf alleen voor specifieke patiëntengroepen uit het basispakket vergoed kunnen worden. Het gaat om geneesmiddelen voor nierkanker, borstkanker en een middel bij ernstige depressie. Het Zorginstituut adviseert ook dat bij 2 middelen onderhandeld moet worden over een fors lagere prijs. Dit om het belasting- en premiegeld dat we samen opbrengen alleen te besteden aan zorg waarvan vaststaat dat die echt werkt. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – blijven rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben.

Het Zorginstituut vindt bij de combinatietherapie avelumab-axitinib - geneesmiddelen tegen nierkanker - geen aanwijzingen dat er een specifieke patiëntengroep is waarvoor deze geneesmiddelen een toegevoegde waarde hebben. Voor de combinatie trastuzumab-emtansine bij borstkanker is het advies daarentegen deze voor een specifieke groep juist wel in het basispakket op te nemen. De neusspray esketamine is alleen van toegevoegde waarde bij mensen met een depressie, als eerdere behandelingen faalden.

De foto toont een hal met mensen
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Esketamine bij depressie

De gevolgen van depressie kunnen ingrijpend zijn. De aandoening heeft impact op de kwaliteit van leven en het maatschappelijk en persoonlijk functioneren. Esketamine neusspray is bedoeld voor de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis. Dat wil zeggen: voor wie andere behandelingen en middelen onvoldoende hielpen. Omdat het middel effectief is bij de behandeling van dit type depressie, adviseren wij minister Van Ark het middel op te nemen in het basispakket voor deze specifieke groep mensen. Omdat het middel jaarlijks € 10.175 per patiënt kost en er veel potentiele gebruikers zijn (meerkosten worden geraamd op € 15,8 miljoen per jaar na opname in het pakket), is een succesvolle prijsonderhandeling door de minister daarbij een voorwaarde.

Trastuzumab-emtansine bij borstkanker

Voordat borstkankerpatiënten met de geneesmiddelencombinatie trastuzumab-emtansine kunnen starten, moet onder meer zijn vastgesteld dat sprake is van HER2-positiviteit. Voor dit type kanker is het een effectief middel, maar vanwege de hoge kosten adviseert het Zorginstituut ook hier om tot prijsonderhandeling over te gaan. De gemiddelde kosten voor de hele behandeling met trastuzumab-emtansine bedragen ruim € 64.000 per patiënt. De meerkosten van trastuzumab-emtansine worden geraamd op € 16,4 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket.

Avelumab in combinatie met axitinib bij niercelkanker

Het Zorginstituut heeft ook de geneesmiddelen avelumab in combinatie met axitinib voor de behandeling van nierkanker beoordeeld. We adviseren de minister om deze combinatie niet op te nemen in het verzekerde basispakket. Eerst moet er meer zekerheid komen over de algehele overlevingswinst en vooral over de specifieke patiëntengroepen waarvoor de combinatie een toegevoegde waarde heeft. Bij dit pakketadvies is voor het Zorginstituut doorslaggevend, dat ook de beroepsgroep heeft aangegeven geen toegevoegde waarde te zien voor deze middelen, mede vanwege de bestaande beschikbare behandelingsmogelijkheden.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt - intramurale geneesmiddelen -  worden meestal zonder bijzondere (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister voor Medische Zorg kan besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het basispakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over wel of geen opname in het basispakket. En kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat  onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde,  maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.