Herziene Zorgstandaard Dementie geeft richting aan wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten

De 'Zorgstandaard Dementie' beschrijft hoe goede zorg aan patiënten en hun mantelzorgers eruit moet zien. De standaard voldoet aan alle criteria die het Zorginstituut in zijn toetsingskader hanteert en is vanaf vandaag beschikbaar op de website Zorginzicht. Alle relevante partijen - zorgaanbieders, verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers - zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de herziene zorgstandaard, die een adequate beschrijving bevat van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces.

De foto toont een verzorgende die 2 oudere dames een deken geeft tegen de kou. De dames zitten op een bankje buiten, met uitzicht op een veld vol riet bij het water.
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Regionale integrale ketenzorg

Al in 2013 werd de 'Zorgstandaard Dementie' met vaste normen voor dementiezorg gepubliceerd. De nu herziene versie moet nog meer richting geven en ondersteuning bieden aan regionale integrale ketenzorg, in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De zorgstandaard beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en geeft een beschrijving van het complete zorgproces: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten.

Inhoud zorgstandaard en patiëntenversie

De zorgstandaard is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de preventie, diagnostiek, zorg en behandeling en ondersteuning bij dementie, maar ook voor de mensen met (een vermoeden op) dementie zelf en hun naasten en voor zorgverzekeraars. Voor de mensen met dementie zelf en hun naasten is er een patiëntenversie.

Aantal mensen met dementie

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen dementie. De ziekte heeft een grote impact op het leven van degenen die het overkomt, maar ook op de naasten. Dementiezorg is complex en er komen veel disciplines aan te pas bij de behandeling van dementie. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland naar schatting gestegen zijn naar meer dan een half miljoen.