Zinnige Zorg: Op zoek naar wat beter kan

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20(!) projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden.

E-zine Zinnige Zorg

Samenwerken met partijen in de zorg

Samen met zorgverleners, patiënten, zorginstellingen en verzekeraars onderzoekt het Zorginstituut wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut maakt eventuele verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking en volgt de resultaten. Zo dragen we bij aan goede en betaalbare zorg voor iedereen. Inmiddels het programma Zinnige Zorg uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. In het e-zine 'Zinnige Zorg: Op zoek naar wat beter kan' laat het Zorginstituut zien hoe er bij deze projecten wordt samengewerkt door zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en het Zorginstituut.

Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma 'Zinnige Zorg', de systematische doorlichting van het huidige basispakket met het oog op een gepast aanbod en gebruik van zorg. Periodiek worden alle zorggebieden (ICD-10 gebieden) op een systematische wijze doorgelicht. Kern van de doorlichting is het ontdekken en het tegengaan van niet-effectieve en/of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden.