Nieuwe gesprekken over Fampyra

Op verzoek van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport hebben neurologen van de landelijke MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de firma Biogen op 4 februari met Zorginstituut Nederland gesproken over de mogelijke vergoeding van fampridine (Fampyra) voor een groep MS-patiënten. De neurologen zullen de komende maanden een nieuw dossier samenstellen dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit van het middel bij een duidelijk omschreven groep patiënten. Het Zorginstituut zal op basis van dit dossier een nieuwe beoordeling voorbereiden. Alle partijen streven ernaar om binnen 6 maanden een uitspraak te hebben. Tot die tijd blijft Fampyra uitgesloten van het verzekerde pakket.

Kast met geneesmiddelen
©Hollandse Hoogte

Eerder negatief beoordeeld

Na een negatieve beoordeling door het Zorginstituut in 2012 is Fampyra in 2016 in een tweejarige voorwaardelijk toelatingstraject opgenomen om extra bewijs van effectiviteit te kunnen verzamelen. De herbeoordeling in april 2018 heeft echter niet tot opname in het basispakket geleid omdat er naar het oordeel van het Zorginstituut nog steeds onvoldoende bewijs was voor de effectiviteit van Fampyra, waardoor het middel niet langer (tijdelijk) vergoed werd. Het Zorginstituut is echter ook na de herbeoordeling in contact gebleven met de betrokken partijen en drong daarbij aan op het aanleveren van nieuwe en overtuigende onderzoeksgegevens. Omdat er een groep mensen met MS lijkt te bestaan waarvoor het middel wellicht wel aantoonbaar effectief is, is er de mogelijkheid een nieuw dossier in te dienen voor deze specifieke groep. De MS-werkgroep zal de komende maanden zo’n nieuw dossier samenstellen dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit bij een duidelijk omschreven groep patiënten.

Adviesfunctie Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister over de vraag of een geneesmiddel in het basispakket moet worden opgenomen. Om voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking te komen, moet een geneesmiddel onder meer bewezen effectief zijn. Het Zorginstituut kijkt daarvoor of  het geneesmiddel werkt en veilig is, ook in vergelijking met de gebruikelijke behandeling. De vraag die daarbij beantwoord moet worden is of de nieuwe behandeling aantoonbaar beter is dan de oude. Het Zorginstituut weegt vervolgens alle argumenten om een geneesmiddel wel of niet op te nemen in de basisverzekering zorgvuldig tegen elkaar af. Hierbij bijgestaan door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de methodologische toetsing van de gegevens en conclusies over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit.

MS en Fampyra

Multiple sclerose (MS) is een op den duur invaliderende, neurologische aandoening met een sterk wisselend beloop, waarbij het immuunsysteem zich richt tegen het eigen centrale zenuwstelsel. Moeite met lopen is een prominente manifestatie van MS. De gebruikelijke behandeling van loopproblemen bij MS is symptomatisch en bestaat meestal uit (gesuperviseerde) fysiotherapie of oefentherapie en psychologische begeleiding.
Fampyra is geregistreerd als geneesmiddel en claimt ‘verbetering van het lopen bij volwassen patiënten met multiple sclerose met beperkt loopvermogen’. Het middel heeft geen effect op het onderliggende ziekteproces van de MS zelf.