Beoordeling sluisgeneesmiddel ‘ribociclib’ en advies ‘positionering Wlz-behandeling in GGZ’ op agenda ACP van 8 december

Het systeemadvies over de positionering van Wlz-behandeling bij mensen met een psychische aandoening en de pakketbeoordeling van sluisgeneesmiddel ribociclib (Kisqali®) staan op de agenda van Adviescommissie Pakket (ACP) van 8 december 2017.

Ribociclib voor patiënten met uitgezaaide Borstkanker

Ribociclib is een geneesmiddel dat wordt toegepast bij patiënten met uitgezaaide Borstkanker, die nog niet eerder met hormonale therapie zijn behandeld voor de ziekte. Ribociclib is door de minister van VWS in de ‘pakketsluis’ voor dure geneesmiddelen geplaatst. Dat betekent dat instroom in het pakket pas plaatsvindt na een positief pakketadvies van het Zorginstituut en eventuele succesvolle (prijs-)onderhandelingen door de minister. Het geneesmiddel heeft een vergelijkbaar werkingsmechanisme en kan in de eerste lijn bij dezelfde patiëntenpopulatie worden ingezet als het geneesmiddel palbociclib, waarover het Zorginstituut in april 2017 aan de minister heeft geadviseerd.

Wlz-behandeling bij mensen met psychische aandoeningen

Het conceptadvies maakt duidelijk dat het Zorginstituut geen redenen ziet om aan te nemen dat de uitgangspunten die gehanteerd zijn in eerder advies over Wlz- behandeling (en aanvullende zorgvormen) anders liggen bij de groep patiënten met een psychische stoornis. Mensen met een psychische stoornis die voldoen aan de wettelijke toegangsvoorwaarden van de Wlz zouden hun behandeling - én de aanvullende zorgvormen die onderdeel uitmaken van de integrale zorg - daarom ten laste van de Wlz moeten kunnen krijgen.

Adviescommissie Pakket (ACP)

Het bestuur van het Zorginstituut is verantwoordelijk voor, en besluit over, ‘pakketadviezen’ aan de minister van VWS. De ACP adviseert hieraan voorafgaand het bestuur over voorgenomen adviezen over de samenstelling van het verzekerde pakket. De ACP heeft een openbare vergadering.

Agenda en vergaderstukken ACP 8 december 2017