Inspirerende Zorginstituut Nederland Lezing

Op de Zorginstituut Nederland Lezing belichtte Peter van Lieshout vanuit een politiek-filosofische invalshoek een zeer actueel thema: Rechtvaardigheid in de zorg in relatie tot economische schaarste. Rosanne Hertzberger trad deze middag als coreferent op. De vierde lezing vond 5 april plaats in de Veerensmederij te Amersfoort.

Niet sturen op de totale kosten van de zorg

Van Lieshout concludeerde in de lezing “dat we niet primair moeten sturen op de totale kosten van de zorg. We moeten duidelijk maken dat veel aandoeningen juist niet voorspelbaar zijn, zorgen dat het free rider-gedrag beperkt wordt, dat de efficiency bewaakt wordt en aan hoge kwaliteitsnormen wordt voldaan – dan hebben we geen politici nodig die keuzen gaan maken: dat kunnen ze niet, willen ze niet, en het is ook niet nodig.”
Rosanne Hertzberger betoogde in haar prikkelende coreferaat de hoge prijzen die op weesgeneesmiddelen worden gezet door de farmaceutische industrie en de gijzeling van de maatschappij die dit met zich meebrengt. 

Geanimeerde discussie

Na afloop van de lezing en het coreferaat werd uitgebreid gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de sprekers en de andere aanwezigen in gesprek te gaan over deze belangrijke kwestie voor de toekomst van de Nederlandse zorg en onze samenleving. 

Over de sprekers

Van Lieshout is afgestudeerd psycholoog en filosoof, gepromoveerd in de wijsbegeerte en sinds 1992 hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht. Rosanne Hertzberger promoveerde in 2014 aan de UvA als microbioloog op metabolisme van melkzuurbacteriën en deed postdoctoraal onderzoek aan de Washington University in St. Louis. 

Het boekje van de lezing staat binnenkort op deze website.