Traject Zinnige Zorg GGZ gaat van start

Hoe kunnen we de geestelijke gezondheidszorg verder verbeteren? Deze vraag staat centraal bij de startconferentie Zinnige Zorg GGZ. Op initiatief van Zorginstituut Nederland komen patiëntenvertegenwoordigers, bestuurders, professionals en beleidsmakers betrokken bij de GGZ op 19 januari bijeen. Het doel is om met elkaar gepast gebruik in de GGZ te stimuleren.

Zinnige GGZ

Elke burger moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Daarvoor moeten geen onnodige kosten worden gemaakt. Dit noemen we gepast gebruik van zorg. Periodiek worden alle zorggebieden doorgelicht met het oog op een gepast aanbod en gepast gebruik van zorg. Dit gebeurt in het programma Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland.

Voor de GGZ start het Zinnige Zorg traject officieel op 19 januari met een startconferentie. In de voorbereiding heeft het Zorginstituut uitgebreid overlegd met patiënten, branche- en beroepsorganisaties. Er is ook gesproken met diverse inhoudsdeskundigen en nauw bij de GGZ betrokken organisaties, zoals IGZ, NKO, SBG.

Tijdens de startconferentie worden de resultaten uit de oriënterende gespreksronde gepresenteerd. Daarna gaat het gesprek over de onderwerpen binnen de GGZ die mogelijkheden voor verbetering bieden. Deze mogelijkheden worden in de latere verdiepingsfase verder onderzocht. In de GGZ gebeurt al veel op het bevorderen van gepaste zorg. De samenhang en afstemming met deze bestaande verbetertrajecten is dan ook een belangrijk bespreekpunt.

Het programma Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma 'Zinnige Zorg'. In dit programma beoordeelt het Zorginstituut of diagnostiek en behandelingen op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Samen met zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega overheidsorganisaties onderzoekt het Zorginstituut wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut maakt eventuele verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking en volgt de resultaten. Zo draagt het programma Zinnige Zorg bij aan goede en betaalbare zorg voor iedereen.