Subsidieregeling anonieme e-mental health

Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Met ingang van 1 januari 2017 kan het Zorginstituut subsidie verlenen voor anonieme e-mental health.

Laagdrempelig aanbod

Voor patiƫnten met psychische aandoeningen blijken vroegtijdige herkenning, adequate triage en preventieve behandeling met kortdurende interventies met zelfmanagement als uitgangspunt, veel waarde toe te voegen. Om deze categorie mensen toch een vorm van zorg te bieden dan wel naar de reguliere zorg toe te geleiden, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien

2 miljoen euro op jaarbasis

Deze zorg wordt tot en met 2016 gefinancierd door het ministerie van VWS op grond van de Kaderwet VWS-subsidies. Het plafond van de door het Zorginstituut uit te voeren subsidieregeling bedraagt 2 miljoen euro. De regeling komt op hoofdlijnen overeen met de door VWS uitgevoerde subsidieregeling. De subsidie wordt verleend op grond van de Regeling zorgverzekering.