Advies Zorginstituut: Maak beperkt aantal plastisch-chirurgische ingrepen deel van basispakket

Het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie (bij ernstige gezichtsveldbeperking), het uitvoeren van een medisch noodzakelijke besnijdenis, en het plaatsen van borstprothesen (bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders), kunnen per 1 januari 2017 aan het basispakket toegevoegd worden. Dat adviseert het Zorginstituut aan minister Schippers van VWS in het ‘Pakketadvies behandelingen van plastisch chirurgische aard en medisch noodzakelijke circumcisie’.

Pakketuitbreiding op voorstel beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiënten

Verzekerden en zorgaanbieders hebben geregeld hun onbegrip geuit over het feit dat genoemde behandelingen niet uit het basispakket kon worden vergoed. De minister van VWS heeft naar aanleiding daarvan laten weten bereid te zijn om te heroverwegen of deze beperkingen opgeheven kunnen worden en beroepsgroepen uitgenodigd om, in samenspraak met zorgverzekeraars en patiënten, te komen met concrete voorstellen. Over de door partijen gedane voorstellen voor pakketuitbreiding heeft de minister van VWS het Zorginstituut advies gevraagd.

Sinds 2005 geen onderdeel meer van basispakket

Het Zorginstituut adviseert de volgende behandelingen in het basispakket onder te brengen:

  • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst (het ontbreken van borstvorming) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders;
  • bovenooglidcorrectie bij verworven ernstige gezichtsveldbeperking;
  • circumcisie om medische redenen.

Deze behandelingen maken sinds 2005 geen deel meer uit van het huidige basispakket. De reden was dat de betreffende behandelingen in de praktijk vaak als medisch noodzakelijke ingreep werden gedeclareerd, terwijl het eigenlijk ging om ingrepen van cosmetische of religieuze aard.

Alleen voor afgebakende en nauw omschreven indicaties

Met het advies van terugbrengen in het basispakket gaat het om afgebakende, nauw omschreven indicaties en deze zijn controleerbaar door zorgverzekeraars. De betrokken beroepsgroepen (plastisch chirurgen, oogartsen en urologen) onderschrijven dit en werken er aan mee dat alleen de medisch noodzakelijke behandelingen ten laste van de basisverzekering worden gedeclareerd.

Kosten

Uitbreiding van het basispakket conform dit advies kost naar schatting maximaal per jaar 9,6 miljoen euro (voor bovenooglidcorrecties), 4,8 miljoen euro (voor circumcisie) en 341 duizend euro (voor het plaatsen van borstprothesen).