Advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch-chirurgische aard en medisch-noodzakelijke circumcisie

In het verleden is een beperkt aantal behandelingen uitgesloten van vergoeding omdat die in de praktijk vaak als medisch-noodzakelijke ingreep werden gedeclareerd, terwijl het eigenlijk ging om ingrepen van cosmetische of religieuze/culturele aard. Het Zorginstituut heeft deze behandelingen opnieuw beoordeeld. Het advies aan de minister van VWS luidt om per 1 januari 2017 de volgende behandelingen aan het basispakket van de Zvw toe te voegen:

  • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders;
  • het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden; en
  • het uitvoeren van een medisch-noodzakelijke circumcisie.

Reactie minister

De minister van VWS heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen.