TACE bij specifieke indicatie verzekerde zorg

TACE, een behandeling bij kankerpatiënten met een bepaald soort uitzaaiingen in de lever (functionerende neuroendocriene levermetastasen) behoort onder voorwaarden tot het basispakket. Zogenaamde transarteriële chemo-embolisatie (TACE) is een methode, waarbij tumorweefsel vernietigd wordt door lokale toediening van chemotherapie. Doel van de behandeling met TACE is niet het bestrijden van de tumor, maar van een aantal symptomen ervan. Er is echter nog steeds onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van TACE (en/of LITT; zogenaamde laser geïnduceerde thermotherapie) als behandeling bij darmkanker met leveruitzaaiingen (colorectale levermetastasen). Dit staat in twee recente standpunten die het CVZ over TACE (en LITT) heeft uitgebracht.

Effect op de kwaliteit van leven

Patiënten kunnen last hebben van symptomen van de door de tumor geproduceerde hormonen. Gezien het langzame beloop van de aandoening hebben de symptomen een direct negatieve effect op de kwaliteit van leven. Op dit moment is chirurgische verwijdering de enige bewezen effectieve behandeling bij uitzaaiingen in de lever. Wanneer de al ingezette zorg (best supportive care) onvoldoende effectief blijkt, kunnen patiënten voortaan in aanmerking komen voor TACE.

TACE

Op grond van de gevonden onderzoeksgegevens over de toepassing van TACE bij levermetastasen is er een duidelijk effect op hormoonproductie en de symptomen daarvan. Het CVZ concludeert daarom op dit moment dat TACE in genoemde gevallen voldoet aan het criterium van de (internationale) stand van de wetenschap en praktijk.

LITT

Laser geïnduceerde interstitiële thermotherapie (LITT) is een lokale thermale techniek, waarbij tumorweefsel wordt vernietigd door lokale verhitting van levermetastasen met behulp van lasertherapie. Er is nog steeds onvoldoende bewijs van goede methodologische kwaliteit voor de effectiviteit van LITT.