19 februari Informatiebijeenkomst subsidieregeling Veelbelovende zorg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Jaarbeurs MeetUp (Beatrixgebouw), Utrecht

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Veelbelovende zorg moet sneller zijn weg vinden naar patiënten via opname in het basispakket. Daarom komt het ministerie van VWS met de nieuwe subsidieregeling veelbelovende zorg. Zorginstituut Nederland voert de regeling in samenwerking met ZonMw uit. Op 19 februari 2019 is er daarom een informatiebijeenkomst. Helaas kunt u zich niet meer aanmelden vanwege een te grote belangstelling. Alle plaatsen zijn bezet. 

Subsidie voor zorg- en onderzoekskosten

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg dusdanig hoog, dat dit het doen van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit belemmert. Voor de vergoeding van zorg (minimaal 80%) en het bijkomend onderzoek (maximaal 20%) om de pakketwaardigheid aan te tonen, is de regeling ‘veelbelovende zorg’ ontwikkelt.

Simpeler, sneller en aantrekkelijker

De subsidieregeling veelbelovende zorg vervangt het bestaande instrument ‘voorwaardelijke toelating’. De nieuwe regeling typeert zich ten opzichte van de bestaande instrument door drie woorden: simpeler, sneller en aantrekkelijker. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie wordt verkort én de juridische last wordt verkleind. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u praktische informatie over de procedure om een projectidee te kunnen indienen. De regeling is op 15 januari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Samenwerking en hoofdindiener

Bedrijven worden nadrukkelijk aangemoedigd om samen met een zorgaanbieder gebruik te maken van deze regeling. Samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven zorgt ervoor dat aanwezige kennis en expertise optimaal ingezet wordt en een goed onderzoeksvoorstel wordt geschreven. De aanvraag vanuit verschillende partijen kan uitsluitend door een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) ingediend worden. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

Welke projecten komen in aanmerking?

Voor deze regeling komen medische technologie, hulpmiddelen en specifieke groepen geneesmiddelen (ATMP’s en off-label geneesmiddelen die al zeven jaar een marktregistratie hebben) in aanmerking die nog niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en waarbij marktfalen aangetoond kan worden. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het onderzoekstraject volgt binnen zes maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg het basispakket kan instromen.

Programma

13.45 - 14.00 uur Inloop en registratie
14.00 - 14.15 uur

Opening en welkom door dagvoorzitter

14.15 - 14.45 uur

Subsidieregeling veelbelovende zorg in vogelvlucht

U krijgt een beeld van het waarom en de omvang van de regeling (doel, omvang en fases).
Aanvullend krijgt u informatie over alternatieve subsidieregelingen die wellicht meer passend zijn voor bepaalde zorgideeën.
14.45 - 15.15 uur

Gelegenheid om vragen te stellen.

15.15 - 16.00 uur

Toelichting op de criteria, de procedure in detail en de onderzoeksopzet en uitleg over het basispakket.

16.00 - 16.30 uur Gelegenheid om vragen te stellen
16.30 - 16.40 uur Afsluiting door dagvoorzitter
16.40 uur Borrel

Aanmelden en op de hoogte blijven

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Laat uw gegevens achter om op de hoogte gehouden te worden. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.