29 oktober Consultatiebijeenkomst subsidieregeling 2019

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
BCN, nabij Utrecht Centraal

Catharijnesingel 48, 3511 GC , Utrecht

Zorginstituut Nederland organiseert op maandag 29 oktober een consultatiebijeenkomst voor de subsidieregeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg'.

Thema 2019

Het thema voor 2019 is ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Dit thema is door Minister Bruins vastgesteld en net als in 2018 stellen we subsidie beschikbaar voor projecten die uitkomstinformatie gebruiken voor Samen beslissen tijdens het gesprek in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener.

Stel je voor...

Je bent patiënt en je wilt nagaan waar je met jouw aandoening - in jouw omstandigheden - het beste terecht kunt. Je zoekt gemakkelijk de relevante informatie op, je voert samen met je behandelaar het gesprek over de behandeling die het beste bij jou past en waar je die kunt krijgen. Zo beslis je samen. Over 4 jaar moet het kunnen, voor de aandoeningen die de helft van de ‘ziektelast’ bepalen.

Ook nu kan het al. Misschien nog niet voor zoveel aandoeningen als we wensen en nog niet in alle zorginstellingen, maar er zijn genoeg organisaties die zich in de afgelopen jaren al voorbereid hebben op deze beweging. Die voorlopers nodigen we graag uit voor deze consultatiebijeenkomst.

Doelstelling

Sinds 2016 leidt het Zorginstituut het stimuleringsprogramma 'Transparantie over de kwaliteit van zorg'. Hiervoor is 5 jaar lang jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar voor subsidiëring van projecten die bijdragen aan het thema van de betreffende jaargang. Deelnemende projecten draaien mee in een uitwisselingsprogramma, waarbij we de krachten bundelen en samen een beweging op gang brengen waarin Samen beslissen gemeengoed wordt. Onze ambitie luidt: over 4 jaar is uitkomstinformatie beschikbaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de ‘ziektelast’ in Nederland bepalen.

Randvoorwaarden

Voor 2019 gelden een aantal themaspecifieke randvoorwaarden:

  1. het gaat om uitkomstindicatoren die al worden geregistreerd in bestaande landelijke uitkomstregistraties;
  2. projecten richten zich op samenwerking in en tussen ketens in de curatieve zorg, gericht op Samen beslissen in de spreekkamer. De focus ligt op samenwerking tussen de 1e en 2e lijn (soms ook 3e lijn) of samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen in de 1e, 2e en 3e lijn;
  3. projecten borgen gedurende het hele traject actieve en onafhankelijke patiëntenparticipatie;
  4. projecten sluiten aan bij de ambitie om over 4 jaar uitkomstinformatie beschikbaar te hebben voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de ziektelast in Nederland bepalen.

N.B. Projecten die gaan over de juistheid van uitkomstmaten en meetinstrumenten, of het ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten zijn uitgesloten.

Voor wie?

Voorlopers en partijen in de zorg die zich bezighouden met uitkomstinformatie in het proces van Samen beslissen.

Pitch uw projectidee (deze optie is vol)

In 2019 komen projecten in aanmerking die laten zien dat Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg op basis van uitkomstinformatie nu al kan. Hebt u een projectidee? Dan bieden u de kans dit te pitchen op de consultatiebijeenkomst op 29 oktober. Uw pitch mag maximaal 3 minuten duren. De ideeën wegen mee bij het vaststellen van de projectcriteria (het beleidskader) voor 2019.

N.B. Gezien de grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor een pitch.

Aanmelden (aanmelden is niet meer mogelijk)

Er is plaats voor max. 50 deelnemers.

N.B. Gezien de grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden.