15 februari Informatiebijeenkomst stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Regardz la Vie, Lange Vliestraat 351, nabij Utrecht CS

Zorginstituut Nederland organiseert donderdag 15 februari 2018 2 informatiebijeenkomsten over ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen’. Dit is het thema voor 2018 van de stimuleringsregeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg'. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Doelstelling

Het thema voor 2018 is door de Minister van VWS vastgesteld en gaat over het maken en gebruiken van uitkomstinformatie in het proces van samen beslissen. Dit moet patiënten en hun behandelaars beter in staat stellen samen het gesprek te voeren over de best passende behandeling per specifieke situatie. Dit gebeurt nu op beperkte schaal. Over 5 jaar zal dit zijn veranderd en zal uitkomstinformatie kunnen worden ingezet voor aandoeningen die de helft van de ziektelast bepalen. Met het thema voor 2018 draagt de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg hier actief aan bij.
Lees meer over het thema 2018: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen. En bekijk de video met uitleg over het thema.

Voor wie?

Zorgpartijen die zich bezig houden met uitkomstinformatie in het proces van samen beslissen.

De Bijeenkomst

Mede op basis van de inbreng van de deelnemers die hebben meegedaan aan de consultatiebijeenkomst op 6 november j.l., is het beleidskader voor 2018 opgesteld met als thema 'Het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen'. Om potentiële aanvragers zo goed mogelijk voor te bereiden op een aanvraag, organiseert het Zorginstituut 2 informatiebijeenkomsten op donderdag 15 februari. Hier zullen alle losse criteria worden doorgelopen en kunnen er vragen gesteld worden. Let op: er zullen geen uitspraken gedaan worden over de geschiktheid van individuele voorstellen.

Informatie en aanmelden

De informatiebijeenkomsten vinden donderdag 15 februari plaats bij  Regardz la Vie, vlakbij Utrecht CS. De inschrijving is inmiddels gesloten.