Thema 2018: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

In 2018 is het thema ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’. De stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg ligt hiermee in het verlengde van het programma Uitkomstinformatie voor Samen beslissen dat ook door het Zorginstituut wordt uitgevoerd. Beide programma’s bestaan los van elkaar.

Patiënten hebben recht op volledige informatie om goed te kunnen beslissen over de best passende behandeling.
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners en patiënten samen gaan beslissen, voert Zorginstituut Nederland, sinds 2015, vijf jaar lang de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van Zorg uit.
Deze regeling financiert projecten waarbij patiënten en zorgverleners samen werken om informatie over de kwaliteit van zorg te maken én te gebruiken.
Tot 2020 stelt het ministerie van VWS hiervoor een subsidie van 5 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Elk  jaar wordt een nieuw thema gekozen.
Projecten binnen de eerste of tweedelijns curatieve zorg kunnen subsidie krijgen. Ze moeten daarvoor voldoen aan de criteria die voor de regeling gelden.

Zonder informatie over de kwaliteit van zorg kunnen patiënten en zorgverleners niet samen beslissen over de best passende behandeling.
De stimuleringsregeling maakt het mogelijk dat dit wel kan.

In 2018 is het thema: 'Het gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen'.
Samen Beslissen houdt in dat de patiënt in overleg met de zorgverlener de best passende behandeling kan kiezen.
Om dit te kunnen is het hele verhaal nodig.
Iemands persoonlijke omstandigheden moeten worden meegewogen.
En het moet ook mogelijk zijn de behandelopties van andere zorgverleners bij de uiteindelijke keuze te betrekken.
In 2018 ondersteunt de stimuleringsregeling zorgverleners en patiënten die uitkomstinformatie inzetten in het proces van samen beslissen.

Verschillende zorgverleners ontwikkelen al uitkomstinformatie.
Het Zorginstituut nodigt deze 'voorlopers' uit om in samenwerking met patiënten een projectvoorstel te doen.

Projecten lopen maximaal twee jaar.
In 2019 wordt het laatste thema bekend gemaakt.
Eind 2020 loopt de regeling af.
Er is dan een niet te stoppen ontwikkeling in gang gezet voor méér transparantie over de kwaliteit van zorg.
Ga via onderstaande link direct naar alle informatie over de stimuleringsregeling plus het aanvraagformulier op zorginstituutnederland.nl

Aanvraagperiode projectsubsidie gesloten

De aanvraagperiode voor projectsubsidiëring is op 31 januari 2018 ingegaan met de publicatie van het beleidskader 'Subsidiëren van transparantie over de kwaliteit van zorg 2018' in de Staatscourant. Op 31 maart 2018 is de aanvraagperiode gesloten. In totaal hebben 52 consortia van zorgpartijen en patiëntenverenigingen een subsidieaanvraag gedaan. De ingediende projectvoorstellen die binnen de gestelde deadline zijn ontvangen, worden nu door het Zorginstituut beoordeeld. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten voldoen aan de algemene en (thema)specifieke criteria van het beleidskader.

Subsidiecriteria

Net als de 2 voorgaande jaren, is ook in 2018 € 5 miljoen aan subsidie beschikbaar. Dat geld gaat dit jaar naar projecten die draaien om het maken en gebruiken van uitkomstinformatie. Hiermee kunnen patiënten en zorgverleners samen beslissen over goede zorg. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de uitkomstinformatie worden ontwikkeld met behulp van uitkomstindicatoren die in bestaande landelijke uitkomstregistraties zijn geregistreerd. Projecten die voor financiering in aanmerking komen richten zich op (de keten van) de eerste en/of de tweedelijns curatieve zorg.

Consultatie van zorgpartijen

De stimuleringsregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ richt zich in 2018 op zorgpartijen die als ‘voorloper’ actief zijn met het ontwikkelen en gebruiken van uitkomstinformatie. Tijdens het vaststellen van alle criteria waaraan projectvoorstellen moeten voldoen, heeft het Zorginstituut op 6 november 2017 een consultatiebijeenkomst gehouden. De input van alle patiëntorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars die toen aanwezig waren, is van invloed geweest op de uiteindelijke vaststelling van de criteria zoals die in het beleidskader zijn gepubliceerd.

Uitsluiting

Projecten die gaan over de juistheid van uitkomstmaten of het ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Hiervoor loopt bij het Zorginstituut het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd.

Planning

Onderstaand de belangrijkste actuele data met betrekking tot de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg in 2018.

Periode indiening aanvraag 1 februari tot 1 april 2018
Uitsluitsel over uw aanvraag

vóór 1 juli 2018

Subsidieregeling in 2019

In 2019 start weer een nieuwe subsidieronde met een ander thema in het kader van Transparantie over de kwaliteit van zorg.

Meer informatie

Lees meer over de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg.

Vragen? Stuur een e-mail naar transparantie2018@zinl.nl.