Thema 2018: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

In 2018 is het thema ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’. De stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg ligt hiermee in het verlengde van het programma Uitkomstinformatie voor Samen beslissen dat ook door het Zorginstituut wordt uitgevoerd. Beide programma’s bestaan los van elkaar.

Patiënten hebben recht op volledige informatie om goed te kunnen beslissen over de best passende behandeling.
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners en patiënten samen gaan beslissen, voert Zorginstituut Nederland, sinds 2015, vijf jaar lang de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van Zorg uit.
Deze regeling financiert projecten waarbij patiënten en zorgverleners samen werken om informatie over de kwaliteit van zorg te maken én te gebruiken.
Tot 2020 stelt het ministerie van VWS hiervoor een subsidie van 5 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Elk  jaar wordt een nieuw thema gekozen.
Projecten binnen de eerste of tweedelijns curatieve zorg kunnen subsidie krijgen. Ze moeten daarvoor voldoen aan de criteria die voor de regeling gelden.

Zonder informatie over de kwaliteit van zorg kunnen patiënten en zorgverleners niet samen beslissen over de best passende behandeling.
De stimuleringsregeling maakt het mogelijk dat dit wel kan.

In 2018 is het thema: 'Het gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen'.
Samen Beslissen houdt in dat de patiënt in overleg met de zorgverlener de best passende behandeling kan kiezen.
Om dit te kunnen is het hele verhaal nodig.
Iemands persoonlijke omstandigheden moeten worden meegewogen.
En het moet ook mogelijk zijn de behandelopties van andere zorgverleners bij de uiteindelijke keuze te betrekken.
In 2018 ondersteunt de stimuleringsregeling zorgverleners en patiënten die uitkomstinformatie inzetten in het proces van samen beslissen.

Verschillende zorgverleners ontwikkelen al uitkomstinformatie.
Het Zorginstituut nodigt deze 'voorlopers' uit om in samenwerking met patiënten een projectvoorstel te doen.

Projecten lopen maximaal twee jaar.
In 2019 wordt het laatste thema bekend gemaakt.
Eind 2020 loopt de regeling af.
Er is dan een niet te stoppen ontwikkeling in gang gezet voor méér transparantie over de kwaliteit van zorg.
Ga via onderstaande link direct naar alle informatie over de stimuleringsregeling plus het aanvraagformulier op zorginstituutnederland.nl

Aanvraagperiode projectsubsidie begonnen

Met de publicatie van het beleidskader 'subsidiëren van transparantie over de kwaliteit van zorg 2018' in de Staatscourant op 31 januari, is de aanvraagperiode voor projectsubsidies per 1 februari 2018 geopend.

Om een subsidieaanvraag te doen, moet het aanvraagformulier voor dit themajaar worden gedownload, ingevuld en opgestuurd naar transparantie2018@zinl.nl. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten voldoen aan algemene en (thema)specifieke criteria. Hierop wordt nader ingegaan tijdens een informatiebijeenkomst over het thema 2018, op donderdag 15 februari 2018. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 31 maart 2018 worden ingediend.

Veelgestelde vragen

Alle vragen die over de regeling en de geldende criteria binnenkomen, worden door het Zorginstituut beantwoordt en via de website aan iedereen beschikbaar gesteld. De lijst van gestelde vragen en antwoorden wordt tijdens de indieningsperiode voor projectvoorstellen tot 31 maart 2018, iedere week geactualiseerd.  

Subsidiecriteria

Het Zorginstituut stelt in 2018 € 5 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het maken en gebruiken van uitkomstinformatie. Dit stelt patiënt en zorgverlener in staat om in de spreekkamer samen te beslissen over goede zorg. De uitkomstinformatie ontstaat met behulp van uitkomstindicatoren die al worden geregistreerd in bestaande landelijke uitkomstregistraties. Projecten die voor financiering in aanmerking komen vinden plaats in (de keten van) de eerste en/of de tweedelijns curatieve zorg.

Consultatie van zorgpartijen

De stimuleringsregeling richt zich met het gekozen thema in 2018 op zorgpartijen die als ‘voorloper’ actief zijn met het ontwikkelen en gebruiken van uitkomstinformatie om patiënten en behandelaars in staat te stellen samen te beslissen in de spreekkamer. Het beleidskader waarin onder andere alle criteria voor de regeling zijn opgenomen is in de Staatscourant gepubliceerd. Bij het bepalen van de criteria heeft het Zorginstituut op 6 november 2017 een consultatiebijeenkomst gehouden. De input van de patiëntorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars die toen aanwezig waren, heeft meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de criteria voor 2018 in het beleidskader.

Uitsluiting

In het beleidskader is ook omschreven welke projecten op voorhand niet in aanmerking komen. Projecten die gaan over de juistheid van uitkomstmaten of het ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten zijn uitgesloten. Hiervoor loopt bij het Zorginstituut het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd.

Planning

Projecten die voor subsidiëring in aanmerking willen komen, kunnen worden ingediend vanaf het moment dat het beleidskader met alle criteria in de Staatscourant is gepubliceerd. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste data met betrekking tot de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg in 2018.

Publicatie van het beleidskader uiterlijk 31 januari 2018
Periode indiening aanvraag 1 februari tot 1 april 2018
Informatieochtend en –middag aanvragers 15 februari 2018 te Utrecht (locatie nabij CS, nader te bepalen)
Uitsluitsel over uw aanvraag uiterlijk 1 juli 2018

Meer informatie

Lees meer over de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg.

Vragen? Stuur een e-mail naar transparantie2018@zinl.nl.