Verduidelijking standpunt casemanagement

Zorginstituut Nederland heeft in 2011 een standpunt uitgebracht over casemanagement. Casemanagement speelt ook bij andere aandoeningen een rol. Daarom heeft het Zorginstituut niet alleen gekeken naar casemanagement bij dementie.

Addendum bij standpunt uit 2011

Het Zorginstituut inventariseerde de elementen die als onderdeel van casemanagement voorkomen en beoordeelde of die tot de te verzekeren prestaties van de Zvw behoren. Het Zorginstituut ging ook na of casemanagement voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’.

De wetswijzigingen in het kader van de hervorming van de Langdurige Zorg leidden tot vragen uit de praktijk. Deze vragen worden beantwoord in dit addendum bij het standpunt uit 2011.