Verduidelijking standpunt casemanagement

Zorginstituut Nederland heeft in 2011 een standpunt uitgebracht over casemanagement. Casemanagement speelt ook bij andere aandoeningen een rol. Daarom heeft het Zorginstituut niet alleen gekeken naar casemanagement bij dementie.

Update april 2024: duiding Zorginstituut over casemanagement dementie

Het Zorginstituut heeft een duiding gedaan over de inzet en vergoeding van casemanagement dementie uit het basispakket. Het Zorginstituut oordeelt hierin dat casemanagement dementie al mag worden ingezet en vergoed vanaf de ‘niet pluis’-fase. In deze fase is nog geen medische diagnose gesteld, maar hebben zorgverleners en naasten wel het vermoeden dat iemand dementie heeft.

Lees meer over de duiding Vergoeding van casemanagement voor mensen met dementie.

Addendum bij standpunt uit 2011

Het Zorginstituut inventariseerde de elementen die als onderdeel van casemanagement voorkomen en beoordeelde of die tot de te verzekeren prestaties van de Zvw behoren. Het Zorginstituut ging ook na of casemanagement voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’.

De wetswijzigingen in het kader van de hervorming van de Langdurige Zorg leidden tot vragen uit de praktijk. Deze vragen worden beantwoord in dit addendum bij het standpunt uit 2011.